PERKARA PENTING :

Borang Pendaftaran 'Online' ini hendaklah dicetak dan dihantar bersama dengan dokumen sokongan yang dikehendaki seperti berikut :

  1. Salinan MyKad
  2. Salinan Sijil Amalan Guaman
  3. lain-lain sijil
** Sebelum anda muat naik (upload) Dokumen Sokongan di Borang Pendaftaran, sila pastikan dokumen yang diperlukan seperti di atas telah di imbas (scan).Pastikan dokumen yang telah di imbas kelihatan terang dan jelas.